• מטרומול רחובות, שלב ב'רחובות

    הסמיכות לתחנת הרכבת ולפארק המדע הולידה חשיבה תכנונית המגשרת בין הפארק לעיר, כשביניהם רחבה מסחרית המקבלת את פני הבאים מכיוון הרכבת ומאפשרת אתנחתא לעוברים ושבים


    המגדל הוא חלק מפרויקט תכנון אורבני הכולל 5 מגדלים בעלי חתך טיפוסי של 2 קומות מסחר ו-10 קומות משרדים.

    סטטוס: הושלם 2018

    היקף: 45,000 מ"ר

    שירותים: אדריכלות, בינוי ערים - תב"ע