הושלמו

מגדל העוגן
מטרומול רחובות, שלב א'
מכון וייצמן למדע, אולם שמידט
בית הסטודנט אוניברסיטת בן גוריון
SABRE
AVG
PANAYA
מעונות NYU
כנרת זמורה דביר
בית ברקת 2
Fritz 1
פריץ 1
פריץ 2
Tamig
TAMIG
Noble Energy

בית R