הושלמו

בית שירז
האחים כהן
מגדל העוגן
מטרומול רחובות, שלב א'
מכון וייצמן למדע, אולם שמידט
בית הסטודנט אוניברסיטת בן גוריון
SABRE
AVG
PANAYA
מעונות NYU
כנרת זמורה דביר
בית ברקת 2
Fritz 1
פריץ 1
פריץ 2
Tamig
TAMIG
Noble Energy

בית R