המרכז הלאומי לאיתנות ישראלית

Resilience Center
Resilience Center

מיקום: רמלה

היקף: 6,000 מ"ר

סטטוס: הצעה

שימושים: מוזיאון, מרכז למידה

שירותים: אדריכלות

Resilience Center

תיאור הפרויקט

המרכז הלאומי לאיתנות ישראלית, העתיד להיות ממוקם בצומת הכניסה למכלול מחנות פיקוד העורף ופרויקט "אופק רחב", מהווה הזדמנות ליצירת "מחבר" בין המתחם הצבאי הגדל והמתחדש  לעיר רמלה.

תפיסת התכנון המוצגת בפרויקט מבקשת לייצר מחד מרחב אשר יאפשר ויעודד נגישות אזרחית ע"י פתיחת הדופן הפונה לעיר ומאידך יהווה דופן מאובטחת למחנה הצבאי. גישה זו, הובילה את התכנון משלב ההעמדה במגרש ועד לפיתוח השפה הגיאומטרית וחרוץ המעטפת. בהתאם לכך הוצמדה מסת המבנה הכוללת את הפונקציות המאפשרות חזית אטומה, לדופן הגובלת במחנה הצבאי בעתידי. באופן זה מהווה קיר המבנה את החיץ בין המתחם ה"צבאי" למתחם ה"אזרחי". לעומת זאת , הדפנות הפונות לכיוון שטחי הפיתוח פתוחות בעיקרון ומאפשרות פתיחת המתחם, לרבות רחבת הגג, לתרחישי שימוש שונים ומגוונים ע"י הציבור, כך הבניין משקף את ייעודו באמצעות שפה אדריכלית ברורה של מסות, קונסטרוקציה ופתחים.

 

עמוד השדרה של התכנון המוצע הינו המבואה המרכזית המשמשת גם כציר התנועה החוצה את המבנה. קהל המגיע מכיוון מתחם החנייה נכנס למבנה דרך שער הכניסה הפורץ את המבנה בחזיתו המזרחית, ומשנכנס מתגלה לפניו המבנה לכל עומקו. בקצהו הרחוק של הציר ממוקמת חצר זיכרון המכניסה מוקד של אור טבעי, בעוד שאור צפוני מסונן מאיר את המעבר לכל אורכו וחושף את שטחי החוץ והאמפיתיאטרון. בגרעין חצר הזיכרון נמצא בסיסו של מגדל המדרגות המזדקר מעל המתחם כולו ומהווה נקודת ציון, מגדל תצפית ואנדרטה לחללי מערכי החירום. מגדל המדרגות ניצב כשלד ערום אשר איבד את המעטפת המגנה עליו, כהד ל"מגדל הלבן" שבעיר העתיקה של רמלה. עמוד השדרה של הפרויקט הינו אגף ההדרכות לקהל הרחב הכולל את חללי המולטימדיה וחצרות התרגול. אסטרטגיית התכנון שנבחרה הינה יצירה של מרחב חוויתי העושה שימוש בחצרות התרגול לצורך החדרת אור טבעי למעבר מרכזי החוצה את האגף ובו בעת לחשוף את הפעילות המבוצעת בחצרות לשוהים בחלל האגף ובמבואה המרכזית.

המרכז הלאומי לאיתנות ישראלית

Resilience Center
Resilience Center

מיקום: רמלה

היקף: 6,000 מ"ר

סטטוס: הצעה

שימושים: מוזיאון, מרכז למידה

שירותים: אדריכלות

Resilience Center

תיאור הפרויקט


המרכז הלאומי לאיתנות ישראלית, העתיד להיות ממוקם בצומת הכניסה למכלול מחנות פיקוד העורף ופרויקט "אופק רחב", מהווה הזדמנות ליצירת "מחבר" בין המתחם הצבאי הגדל והמתחדש  לעיר רמלה.

תפיסת התכנון המוצגת בפרויקט מבקשת לייצר מחד מרחב אשר יאפשר ויעודד נגישות אזרחית ע"י פתיחת הדופן הפונה לעיר ומאידך יהווה דופן מאובטחת למחנה הצבאי. גישה זו, הובילה את התכנון משלב ההעמדה במגרש ועד לפיתוח השפה הגיאומטרית וחרוץ המעטפת. בהתאם לכך הוצמדה מסת המבנה הכוללת את הפונקציות המאפשרות חזית אטומה, לדופן הגובלת במחנה הצבאי בעתידי. באופן זה מהווה קיר המבנה את החיץ בין המתחם ה"צבאי" למתחם ה"אזרחי". לעומת זאת , הדפנות הפונות לכיוון שטחי הפיתוח פתוחות בעיקרון ומאפשרות פתיחת המתחם, לרבות רחבת הגג, לתרחישי שימוש שונים ומגוונים ע"י הציבור, כך הבניין משקף את ייעודו באמצעות שפה אדריכלית ברורה של מסות, קונסטרוקציה ופתחים.

 

עמוד השדרה של התכנון המוצע הינו המבואה המרכזית המשמשת גם כציר התנועה החוצה את המבנה. קהל המגיע מכיוון מתחם החנייה נכנס למבנה דרך שער הכניסה הפורץ את המבנה בחזיתו המזרחית, ומשנכנס מתגלה לפניו המבנה לכל עומקו. בקצהו הרחוק של הציר ממוקמת חצר זיכרון המכניסה מוקד של אור טבעי, בעוד שאור צפוני מסונן מאיר את המעבר לכל אורכו וחושף את שטחי החוץ והאמפיתיאטרון. בגרעין חצר הזיכרון נמצא בסיסו של מגדל המדרגות המזדקר מעל המתחם כולו ומהווה נקודת ציון, מגדל תצפית ואנדרטה לחללי מערכי החירום. מגדל המדרגות ניצב כשלד ערום אשר איבד את המעטפת המגנה עליו, כהד ל"מגדל הלבן" שבעיר העתיקה של רמלה. עמוד השדרה של הפרויקט הינו אגף ההדרכות לקהל הרחב הכולל את חללי המולטימדיה וחצרות התרגול. אסטרטגיית התכנון שנבחרה הינה יצירה של מרחב חוויתי העושה שימוש בחצרות התרגול לצורך החדרת אור טבעי למעבר מרכזי החוצה את האגף ובו בעת לחשוף את הפעילות המבוצעת בחצרות לשוהים בחלל האגף ובמבואה המרכזית.