המרכז הרפואי לבריאות הנפש

Mental Health Center_MAIN

מיקום: באר יעקב

היקף: 3,000 מ"ר

סטטוס: בתכנון

שימושים: מחלקות לבריאות הנפש

שירותים: עיצוב פנים

תיאור הפרויקט

שיפוץ מחלקות ג' ו- ד' ב"מרכז לבריאות הנפש באר יעקב, במסגרת פרויקט של משרד הבריאות ל "מתיחת פנים" של מחלקות פסיכיאטריות. מחלקה ג' היא מחלקה מעורבת נשים/גברים וכוללת  אזור פתוח ואזור סגור. מחלקה ד' היא מחלקה של נשים בלבד, גם היא כוללת אזור פתוח ואזור סגור.

להבדיל מהגישה הקיימת להפריד בין אזורי צוות לאזורי המטופלים, הגישה שהתבקשנו על ידי מנהל בית החולים ליישם בפרויקט זה היא שילוב פיסי בין 3 מרחבי פעילות: מרחב סיעודי (תחנת אחיות, חדר אחות), מרחב טיפולי (חדרי טיפול מסוג שונים, פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, ריפוי בעיסוק וכו') ומרחב האשפוז (חדרי מגורים של המטופלים). וזאת כדי לייצר תנועתיות של הצוות במחלקה שתביא להגברת המעורבות ותחושת האחריות של הצוות בחיי המחלקה, ומצד שני תגביר את תחושת הבטחון אצל המטופלים.

היום יותר מתמיד ישנה הבנה והכרה בחשיבות עיצוב מחלקות פסיכיאטריות: עיצוב הסביבה הבנויה מהווה אלמנט מפחית לחצים ותוקפנות, בכוחה של סביבה המעוצבת נכון לעודד ולהאיץ ריפוי, ואף להגדיל שביעות רצון הצוות ע"י הפחתת השחיקה.

 

 

כיצד עיצוב יכול להשפיע על הצלחת הטיפול? הנה מספר דברים שבאמצעותם אנו מאמינים שנוכל להשיג זאת:

 

יצרנו חללים פתוחים אל החוץ על מנת לחזק את תחושת הקרבה אל הטבע, ומקומות שמעודדים תעסוקה וספורט על מנת לעודד תחושת החיות והקשר למציאות. כהכנה לחזרה לקהילה חשובה במיוחד יצירת סביבה המעודדת מפגשים. זו הסיבה שתיכננו מקומות מפגש אינטימיים למפגשים עם בני משפחה ומקומות מפגש א-פורמליים למפגשים עם הצוות המטפל. מטרת העל של העיצוב והתכנון בפרויקט זה הינה השגת תחושת אוירה ביתית לחיזוק הזהות האישית והביטחון העצמי.

 

 

ברובד התכנוני שמנו דגש על מספר היבטים:
יצירת סדר וגבולות ע"י ארגון ברור של החלל, תוך הגברת הביטחון האישי של המטופלים ע"י מזעור שטחים לא נצפים ושימוש בחומרים עמידים ולא פוגעניים;
הגברת הביטחון האישי של הצוות ע"י קשר עין בין אזורים;
הקפדה על נוחות ונגישות באמצעות עידוד תנועה ע"י היררכיה בין צירים ושילוב שימושים.

 

המרכז הרפואי לבריאות הנפש

Mental Health Center_MAIN

מיקום: באר יעקב

היקף: 3,000 מ"ר

סטטוס: בתכנון

שימושים: מחלקות לבריאות הנפש

שירותים: עיצוב פנים

תיאור הפרויקט


שיפוץ מחלקות ג' ו- ד' ב"מרכז לבריאות הנפש באר יעקב, במסגרת פרויקט של משרד הבריאות ל "מתיחת פנים" של מחלקות פסיכיאטריות. מחלקה ג' היא מחלקה מעורבת נשים/גברים וכוללת  אזור פתוח ואזור סגור. מחלקה ד' היא מחלקה של נשים בלבד, גם היא כוללת אזור פתוח ואזור סגור.

להבדיל מהגישה הקיימת להפריד בין אזורי צוות לאזורי המטופלים, הגישה שהתבקשנו על ידי מנהל בית החולים ליישם בפרויקט זה היא שילוב פיסי בין 3 מרחבי פעילות: מרחב סיעודי (תחנת אחיות, חדר אחות), מרחב טיפולי (חדרי טיפול מסוג שונים, פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, ריפוי בעיסוק וכו') ומרחב האשפוז (חדרי מגורים של המטופלים). וזאת כדי לייצר תנועתיות של הצוות במחלקה שתביא להגברת המעורבות ותחושת האחריות של הצוות בחיי המחלקה, ומצד שני תגביר את תחושת הבטחון אצל המטופלים.

היום יותר מתמיד ישנה הבנה והכרה בחשיבות עיצוב מחלקות פסיכיאטריות: עיצוב הסביבה הבנויה מהווה אלמנט מפחית לחצים ותוקפנות, בכוחה של סביבה המעוצבת נכון לעודד ולהאיץ ריפוי, ואף להגדיל שביעות רצון הצוות ע"י הפחתת השחיקה.

 

 

כיצד עיצוב יכול להשפיע על הצלחת הטיפול? הנה מספר דברים שבאמצעותם אנו מאמינים שנוכל להשיג זאת:

 

יצרנו חללים פתוחים אל החוץ על מנת לחזק את תחושת הקרבה אל הטבע, ומקומות שמעודדים תעסוקה וספורט על מנת לעודד תחושת החיות והקשר למציאות. כהכנה לחזרה לקהילה חשובה במיוחד יצירת סביבה המעודדת מפגשים. זו הסיבה שתיכננו מקומות מפגש אינטימיים למפגשים עם בני משפחה ומקומות מפגש א-פורמליים למפגשים עם הצוות המטפל. מטרת העל של העיצוב והתכנון בפרויקט זה הינה השגת תחושת אוירה ביתית לחיזוק הזהות האישית והביטחון העצמי.

 

 

ברובד התכנוני שמנו דגש על מספר היבטים:
יצירת סדר וגבולות ע"י ארגון ברור של החלל, תוך הגברת הביטחון האישי של המטופלים ע"י מזעור שטחים לא נצפים ושימוש בחומרים עמידים ולא פוגעניים;
הגברת הביטחון האישי של הצוות ע"י קשר עין בין אזורים;
הקפדה על נוחות ונגישות באמצעות עידוד תנועה ע"י היררכיה בין צירים ושילוב שימושים.