הקו הירוק, תחנות תת קרקעיות

GreenLine

מיקום: תל-אביב

היקף: 28,000 מ"ר

סטטוס: בתכנון

שימושים: 3 תחנות רכבת תת קרקעיות

שירותים: אדריכלות, תכנון אסטרטגי

תיאור הפרויקט

במסגרת תכנון מערכת תחבורה עתירת נוסעים במטרופולין תל אביב יצרנו מתווה עבור שלוש תחנות תת קרקעיות של "הקו הירוק". מדובר בפרויקט עתיר מערכות הדורש תיאום בין גורמים רבים ברמת מורכבות גבוהה ביותר.

במסגרת תכנון המתע"ן במטרופולין תל-אביב, תוכננו במסגרת פרויקט זה שלושת התחנות התת-קרקעיות של הקו הירוק לאורך רחוב אבן גבירול (קפלן, רבין, ארלוזורוב). 

כמו כן, בוצע תכנון מחדש לפני הרחוב בסמיכות לכניסות לתחנות ולכל אורך המקטע התת-קרקעי באבן גבירול.

 

הפרויקט שם דגש על התערבות אורבנית זהירה במיקום הכניסות, העמדתן, הפנייתן ועיצובן ובוצע בתיאום וליווי צוות הרק"ל, אדריכל העיר ומהנדס העיר תל-אביב.

תחנת כיכר רבין

תחנת ארלוזורוב

הקו הירוק, תחנות תת קרקעיות

GreenLine

מיקום: תל-אביב

היקף: 28,000 מ"ר

סטטוס: בתכנון

שימושים: 3 תחנות רכבת תת קרקעיות

שירותים: אדריכלות, תכנון אסטרטגי

תיאור הפרויקט


במסגרת תכנון מערכת תחבורה עתירת נוסעים במטרופולין תל אביב יצרנו מתווה עבור שלוש תחנות תת קרקעיות של "הקו הירוק". מדובר בפרויקט עתיר מערכות הדורש תיאום בין גורמים רבים ברמת מורכבות גבוהה ביותר.

במסגרת תכנון המתע"ן במטרופולין תל-אביב, תוכננו במסגרת פרויקט זה שלושת התחנות התת-קרקעיות של הקו הירוק לאורך רחוב אבן גבירול (קפלן, רבין, ארלוזורוב). 

כמו כן, בוצע תכנון מחדש לפני הרחוב בסמיכות לכניסות לתחנות ולכל אורך המקטע התת-קרקעי באבן גבירול.

 

הפרויקט שם דגש על התערבות אורבנית זהירה במיקום הכניסות, העמדתן, הפנייתן ועיצובן ובוצע בתיאום וליווי צוות הרק"ל, אדריכל העיר ומהנדס העיר תל-אביב.

תחנת כיכר רבין

תחנת ארלוזורוב

תחנת קפלן

תת קרקעי

תחנת קפלן

תת קרקעי