מבני רווחה בבסיסי צה"ל

IDF Communal Centers
IDF Communal Centers

מיקום: בסיסי צה"ל ברחבי הארץ

היקף: 400-700 מ"ר

סטטוס: בתכנון

שימושים: מועדון, קפטריה, וחללים ציבוריים

שירותים: אדריכלות

IDF Communal Centers

תיאור הפרויקט

החשיבה על חיי היום יום של חיילי צה"ל, תוך התחשבות בצרכים המבניים הובילה לעיצוב דינמי ומודולרי שמעודד חדשנות ומשרה נינוחות על המשתמשים בו

הצעה לאב טיפוס הכולל שלושה דגמים למבנה רווחה משולב, תוך חשיבה על חיילי צה"ל כמרכז הפרויקט. התכנון מציע מבנה פתוח ומזמין שמנעים את שהות המשתמשים גם באווירה הצבאית. התכנון הבסיסי יודע להתאים עצמו גיאוגרפית, אקלימית ונופית למיקום בארץ ולקבל שינויים והתאמות בקלות בהתאם לאתר.

 

המבנה הוא בעל שפה תכנונית אחידה התואמת את הצביון הצבאי אך מאפשרת חדשנות וקידמה תוך שילוב בין פונקציות פרטיות לציבוריות. "רחוב מרכזי" מהווה מקום לכינוס ומפגש, לאורכו חללים פתוחים יותר ופחות כלפי הסביבה החיצונית – הבסיס הצבאי.

מבני רווחה בבסיסי צה"ל

IDF Communal Centers
IDF Communal Centers

מיקום: בסיסי צה"ל ברחבי הארץ

היקף: 400-700 מ"ר

סטטוס: בתכנון

שימושים: מועדון, קפטריה, וחללים ציבוריים

שירותים: אדריכלות

IDF Communal Centers

תיאור הפרויקט


החשיבה על חיי היום יום של חיילי צה"ל, תוך התחשבות בצרכים המבניים הובילה לעיצוב דינמי ומודולרי שמעודד חדשנות ומשרה נינוחות על המשתמשים בו

הצעה לאב טיפוס הכולל שלושה דגמים למבנה רווחה משולב, תוך חשיבה על חיילי צה"ל כמרכז הפרויקט. התכנון מציע מבנה פתוח ומזמין שמנעים את שהות המשתמשים גם באווירה הצבאית. התכנון הבסיסי יודע להתאים עצמו גיאוגרפית, אקלימית ונופית למיקום בארץ ולקבל שינויים והתאמות בקלות בהתאם לאתר.

 

המבנה הוא בעל שפה תכנונית אחידה התואמת את הצביון הצבאי אך מאפשרת חדשנות וקידמה תוך שילוב בין פונקציות פרטיות לציבוריות. "רחוב מרכזי" מהווה מקום לכינוס ומפגש, לאורכו חללים פתוחים יותר ופחות כלפי הסביבה החיצונית – הבסיס הצבאי.