קומפלקס משרדים ומסחר, מגרש 84

Lot Number 84
Lot Number 84

מיקום: קרית אונו

סטטוס: בתכנון

שימושים: משרדים, מסחר

שירותים: אדריכלות

Lot Number 84

תיאור הפרויקט

מידע נוסף יעודכן בקרוב…

מידע נוסף יעודכן בקרוב…

קומפלקס משרדים ומסחר, מגרש 84

Lot Number 84
Lot Number 84

מיקום: קרית אונו

סטטוס: בתכנון

שימושים: משרדים, מסחר

שירותים: אדריכלות

Lot Number 84

תיאור הפרויקט


מידע נוסף יעודכן בקרוב…

מידע נוסף יעודכן בקרוב…