מרה"ס מרכז, שלב א

BenAmi_Main
BenAmi_Main

מיקום: מחנה בן עמי

היקף: 30,000 מ"ר

שימושים: בניין מפקדה ופונקציות רווחה, מבני מחלקות, מגורי חיילים, סדנת טיפול רכב, תחנת דלק וסככות תפעול.

שירותים: אדריכלות

סטטוס: בביצוע

BenAmi_Secondary

תיאור הפרויקט

גדוד תובלה, הכולל בניין מפקדה ופונקציות רווחה, מבני מחלקות, מגורי חיילים, סדנת טיפול, תחנת דלק וסככות תפעול.

מידע נוסף יעודכן בקרוב…

מרה"ס מרכז, שלב א

BenAmi_Main
BenAmi_Main

מיקום: מחנה בן עמי

היקף: 30,000 מ"ר

שימושים: בניין מפקדה ופונקציות רווחה, מבני מחלקות, מגורי חיילים, סדנת טיפול רכב, תחנת דלק וסככות תפעול.

שירותים: אדריכלות

סטטוס: בביצוע

BenAmi_Secondary

תיאור הפרויקט


גדוד תובלה, הכולל בניין מפקדה ופונקציות רווחה, מבני מחלקות, מגורי חיילים, סדנת טיפול, תחנת דלק וסככות תפעול.

מידע נוסף יעודכן בקרוב…