(יריד צבע טרי) מרכז לוגיסטי עיריית תל אביב

TA_Logistic_MAIN

מיקום: צומת חולון

היקף: 6,000 מ"ר

סטטוס: הושלם 2013

שימושים: מרכז לוגיסטי

שירותים: אדריכלות

תיאור הפרויקט

יעודכן בקרוב

מידע נוסף יעודכן בקרוב

(יריד צבע טרי) מרכז לוגיסטי עיריית תל אביב

TA_Logistic_MAIN

מיקום: צומת חולון

היקף: 6,000 מ"ר

סטטוס: הושלם 2013

שימושים: מרכז לוגיסטי

שירותים: אדריכלות

תיאור הפרויקט


יעודכן בקרוב

מידע נוסף יעודכן בקרוב