מרכז מסחרי ומשרדים בני ברק

Bney Brak Complex
Bney Brak Complex

מיקום: רח' הלח"י בני ברק

סטטוס: האבודים

שימושים: משרדים, מרכז מסחרי

שירותים: אדריכלות

Bney Brak Complex

תיאור הפרויקט

מרכז מסחרי הכולל שלוש קומות מסחר, קומת גג ומעל מבנה של 10 קומות משרדים

הבניין פונה מצד אחד לרח' הלח"י ומצד שני לפארק הירקון. כל הקומות לאורך המבנה מתוכננות סביב אטריום פנימי המכניס אור טבעי. חזיתות המרכז המסחרי מורכבות מלוחות פח מחורר בטקסטורות שונות.

מבנה המשרדים מעל המסחר מורכב מנפחים מרחביים היוצרים מרפסות לכל קומה.

מרכז מסחרי ומשרדים בני ברק

Bney Brak Complex
Bney Brak Complex

מיקום: רח' הלח"י בני ברק

סטטוס: האבודים

שימושים: משרדים, מרכז מסחרי

שירותים: אדריכלות

Bney Brak Complex

תיאור הפרויקט


מרכז מסחרי הכולל שלוש קומות מסחר, קומת גג ומעל מבנה של 10 קומות משרדים

הבניין פונה מצד אחד לרח' הלח"י ומצד שני לפארק הירקון. כל הקומות לאורך המבנה מתוכננות סביב אטריום פנימי המכניס אור טבעי. חזיתות המרכז המסחרי מורכבות מלוחות פח מחורר בטקסטורות שונות.

מבנה המשרדים מעל המסחר מורכב מנפחים מרחביים היוצרים מרפסות לכל קומה.