• מרכז מסחרי ומשרדים בני ברקרח' הלח"י בני ברק

    מרכז מסחרי הכולל שלוש קומות מסחר, קומת גג ומעל מבנה של 10 קומות משרדים


    הבניין פונה מצד אחד לרח' הלח"י ומצד שני לפארק הירקון. כל הקומות לאורך המבנה מתוכננות סביב אטריום פנימי המכניס אור טבעי. חזיתות המרכז המסחרי מורכבות מלוחות פח מחורר בטקסטורות שונות.

    סטטוס: האבודים

    שירותים: אדריכלות

  • מבנה המשרדים מעל המסחר מורכב מנפחים מרחביים היוצרים מרפסות לכל קומה.