מרכז תחבורה קריות – כורדני

Curdani

מיקום: קריית מוצקין

היקף: 35,000 מ"ר

סטטוס: בתכנון

שימושים: תחנת רכבת, מסוף אוטובוסים, מסוף מטרונית, שטחי מסחר ותעסוקה, חניות עיליות ותת קרקעיות

שירותים: אדריכלות, בינוי ערים - תב"ע

תיאור הפרויקט

נקודת המוצא לפיתוח מתחם כורדני היא התפיסה שמרכז תחבורתי אינו מטרד עירוני, אלא ההיפך! הוא מחולל מקום מפגש אורבאני חי ותוסס, המחזק את העיר ואת המשתמשים בנתיבי התחבורה.

הפרויקט הינו מרכז תחבורה בתחום העיר קרית מוצקין, המשלב בתוכו תחנת רכבת, מסוף אוטובוסים לקווים פנימיים בקריות, מסוף מטרונית, שטחי מסחר ותעסוקה וחניות עיליות ותת קרקעיות, ואשר מטרותו הינה לתת פתרון משולב לתחבורה ציבורית. תכנון המתחם מכיל בניית  תחנת רכבת "סביוני ים" לקווי הרכבת הקיימים והעתידיים בקווי נהריה וכרמיאל, הוספת 3 קווי מטרונית חדשים בנוסף לשניים הקיימים, והוספת 4 קווי אוטובוסים עירוניים עתידיים.

 

עקרונות שהנחו אותנו בבסיס התכנון הם: יצירת מרווח בין מסופי התחבורה, תוך שמירה על מרחקי הליכה קצרים ביניהם לצורך יצירת חלל עירוני פנוי מרכבים, המעמיד את הולך הרגל במרכז; עירוב שימושים כמנוף לפיתוח אורבאני, המתבטא בהוספת מסחר בקומת קרקע ומשרדים בקומות עליונות; בינוי אדריכלי, המשמש כחיץ בין התחבורה לשכונות המגורים. בנוסף, פיתוח כיכר עירונית הפונה אל אזורי המגורים, משפרת את איכות חיי התושבים במקום להפוך את המרכז התחבורתי למטרד.

 

מרכז תחבורה קריות – כורדני

Curdani

מיקום: קריית מוצקין

היקף: 35,000 מ"ר

סטטוס: בתכנון

שימושים: תחנת רכבת, מסוף אוטובוסים, מסוף מטרונית, שטחי מסחר ותעסוקה, חניות עיליות ותת קרקעיות

שירותים: אדריכלות, בינוי ערים – תב"ע

תיאור הפרויקט


נקודת המוצא לפיתוח מתחם כורדני היא התפיסה שמרכז תחבורתי אינו מטרד עירוני, אלא ההיפך! הוא מחולל מקום מפגש אורבאני חי ותוסס, המחזק את העיר ואת המשתמשים בנתיבי התחבורה.

הפרויקט הינו מרכז תחבורה בתחום העיר קרית מוצקין, המשלב בתוכו תחנת רכבת, מסוף אוטובוסים לקווים פנימיים בקריות, מסוף מטרונית, שטחי מסחר ותעסוקה וחניות עיליות ותת קרקעיות, ואשר מטרותו הינה לתת פתרון משולב לתחבורה ציבורית. תכנון המתחם מכיל בניית  תחנת רכבת "סביוני ים" לקווי הרכבת הקיימים והעתידיים בקווי נהריה וכרמיאל, הוספת 3 קווי מטרונית חדשים בנוסף לשניים הקיימים, והוספת 4 קווי אוטובוסים עירוניים עתידיים.

 

עקרונות שהנחו אותנו בבסיס התכנון הם: יצירת מרווח בין מסופי התחבורה, תוך שמירה על מרחקי הליכה קצרים ביניהם לצורך יצירת חלל עירוני פנוי מרכבים, המעמיד את הולך הרגל במרכז; עירוב שימושים כמנוף לפיתוח אורבאני, המתבטא בהוספת מסחר בקומת קרקע ומשרדים בקומות עליונות; בינוי אדריכלי, המשמש כחיץ בין התחבורה לשכונות המגורים. בנוסף, פיתוח כיכר עירונית הפונה אל אזורי המגורים, משפרת את איכות חיי התושבים במקום להפוך את המרכז התחבורתי למטרד.