משרדים בתל אביב

משרדים בתל אביב
משרדים בתל אביב

מיקום: תל אביב

היקף: 10,500 מ"ר

סטטוס: הושלם: 2022

משרדים בתל אביב


משרדים בתל אביב
משרדים בתל אביב

מיקום: תל אביב

היקף: 10,500 מ"ר

סטטוס: הושלם: 2022