• מתחם איל"ןרמת החיל, תל אביב

    מידע נוסף יעלה בקרוב

    סטטוס: בתכנון

    שירותים: בינוי ערים - תב"ע