פרדס מושלין, רחובות

PardesMushlin_Main

מיקום: רחובות

היקף: 239 דונם, 1667 יח"ד

סטטוס: בתכנון

שימושים: מגורים, מסחר ומוסדות ציבור

שירותים: אדריכלות

תיאור הפרויקט

תוכנית מתאר בסמכות ועדה מחוזית למגורים, מסחר ומוסדות ציבור. התכנית, הכוללת נספח בינוי, עוסקת באופן מפורט בקשר בין הבנוי לפתוח ובין הציבורי לפרטי. התכנית ממקסמת את השטחים הפתוחים לפארקים קהילתיים איכותיים ומציעה פתרונות ברי-קיימא להפרדת תנועת הרכב והולכי הרגל בתחום ה"בלוק" העירוני.

פרדס מושלין, רחובות

PardesMushlin_Main

מיקום: רחובות

היקף: 239 דונם, 1667 יח"ד

סטטוס: בתכנון

שימושים: מגורים, מסחר ומוסדות ציבור

שירותים: אדריכלות

תיאור הפרויקט


תוכנית מתאר בסמכות ועדה מחוזית למגורים, מסחר ומוסדות ציבור. התכנית, הכוללת נספח בינוי, עוסקת באופן מפורט בקשר בין הבנוי לפתוח ובין הציבורי לפרטי. התכנית ממקסמת את השטחים הפתוחים לפארקים קהילתיים איכותיים ומציעה פתרונות ברי-קיימא להפרדת תנועת הרכב והולכי הרגל בתחום ה"בלוק" העירוני.