פרדס מושלין, רחובות

Pardes Mushlin, Rehovot
Pardes Mushlin, Rehovot

מיקום: רחובות

היקף: 239 דונם, 1667 יח"ד

סטטוס: בתכנון

שימושים: מגורים, מסחר ומוסדות ציבור

שירותים: אדריכלות, בינוי ערים - תב"ע

Pardes Mushlin, Rehovot

תיאור הפרויקט

תוכנית מתאר בסמכות ועדה מחוזית למגורים, מסחר ומוסדות ציבור. התכנית, הכוללת נספח בינוי, עוסקת באופן מפורט בקשר בין הבנוי לפתוח ובין הציבורי לפרטי. התכנית ממקסמת את השטחים הפתוחים לפארקים קהילתיים איכותיים ומציעה פתרונות ברי-קיימא להפרדת תנועת הרכב והולכי הרגל בתחום ה"בלוק" העירוני.

פרדס מושלין, רחובות

Pardes Mushlin, Rehovot
Pardes Mushlin, Rehovot

מיקום: רחובות

היקף: 239 דונם, 1667 יח"ד

סטטוס: בתכנון

שימושים: מגורים, מסחר ומוסדות ציבור

שירותים: אדריכלות, בינוי ערים – תב"ע

Pardes Mushlin, Rehovot

תיאור הפרויקט


תוכנית מתאר בסמכות ועדה מחוזית למגורים, מסחר ומוסדות ציבור. התכנית, הכוללת נספח בינוי, עוסקת באופן מפורט בקשר בין הבנוי לפתוח ובין הציבורי לפרטי. התכנית ממקסמת את השטחים הפתוחים לפארקים קהילתיים איכותיים ומציעה פתרונות ברי-קיימא להפרדת תנועת הרכב והולכי הרגל בתחום ה"בלוק" העירוני.