רח' בית אשל

MAIN

מיקום: יפו

היקף: 100 מ"ר

סטטוס: הצעה

שימושים: מגורים

שירותים: אדריכלות

תיאור הפרויקט

יעודכן בקרוב

מידע נוסף יעודכן בקרוב

רח' בית אשל

MAIN

מיקום: יפו

היקף: 100 מ"ר

סטטוס: הצעה

שימושים: מגורים

שירותים: אדריכלות

תיאור הפרויקט


יעודכן בקרוב

מידע נוסף יעודכן בקרוב