בית הסטודנט אוניברסיטת בן גוריון

BGU student center
BGU student center

מיקום: באר שבע

היקף: 760 מ"ר

סטטוס: הושלם 2019

שימושים: חלל דינאמי

שירותים: מיתוג+גרפיקה, עיצוב פנים

BGU student center

תיאור הפרויקט

פרויקט חידוש  חלל לובי מרכזי של בית הסטודנט באוניברסיטת בן גוריון.

אולם בית הסטודנט תוכנן ברוח צעירה, דרך עיניהם וצרכיהם של הסטודנטים. ההצעה נותנת מענה מיטבי למגבלות החלל הנוכחי דרך ססגוניות, חלל פתוח ודינמי, ותכנון מחושב ואלנגנטי, העונה לפרוגרמה הנדרשת.

בית הסטודנט אוניברסיטת בן גוריון

BGU student center
BGU student center

מיקום: באר שבע

היקף: 760 מ"ר

סטטוס: הושלם 2019

שימושים: חלל דינאמי

שירותים: מיתוג+גרפיקה, עיצוב פנים

BGU student center

תיאור הפרויקט


פרויקט חידוש  חלל לובי מרכזי של בית הסטודנט באוניברסיטת בן גוריון.

אולם בית הסטודנט תוכנן ברוח צעירה, דרך עיניהם וצרכיהם של הסטודנטים. ההצעה נותנת מענה מיטבי למגבלות החלל הנוכחי דרך ססגוניות, חלל פתוח ודינמי, ותכנון מחושב ואלנגנטי, העונה לפרוגרמה הנדרשת.