הספרייה הלאומית

National_Library_

מיקום: ירושלים

היקף: 42,000 מ"ר

סטטוס: הצעה (תחרות)

שימושים: ספריה

שירותים: אדריכלות

תיאור הפרויקט

התאמת המבנה לשימושים השונים עמדה בבסיס התכנון הכולל אולמות קריאה שטופי שמש וחללים לשימוש פנים-ארגוניים

התכנון המוצע משתמש במטרתה המרכזית של הספרייה הלאומית – איסוף, שימור ושיתוף הידע הנצבר בין כתליה – כמחולל תכנוני המייצר את הסכמה הארגונית של המבנה. האיסוף והשימור הן מטלות מקצועיות, 'פרטיות' המבוצעות על ידי צוות הספרייה בעוד ששיתוף הידע הוא פעילות ציבורית, הפתוחה לקהל הרחב ולאנשי אקדמיה באמצעות אולמות הקריאה והמרכז החינוכי. התכנון מייצר הפרדות ברורות, פשוטות ויעילות של תנועה אנכית כאשר קודקוד אחד משרת את הצרכים והחללים הציבוריים והקודקוד השני את שטחי התפעול והשטחים השמורים. שימוש באור טבעי מבוקר המגיע דרך מעטפת מחוררת המותאמת לזרימת קרני השמש לתוך הבניין: אור ישיר מאיר את משטחי העבודה מבלי לפגוע במדפי הספרים, ומחבר בין הקורא לבין העולם החיצוני.

הספרייה הלאומית

National_Library_

מיקום: ירושלים

היקף: 42,000 מ"ר

סטטוס: הצעה (תחרות)

שימושים: ספריה

שירותים: אדריכלות

תיאור הפרויקט


התאמת המבנה לשימושים השונים עמדה בבסיס התכנון הכולל אולמות קריאה שטופי שמש וחללים לשימוש פנים-ארגוניים

התכנון המוצע משתמש במטרתה המרכזית של הספרייה הלאומית – איסוף, שימור ושיתוף הידע הנצבר בין כתליה – כמחולל תכנוני המייצר את הסכמה הארגונית של המבנה. האיסוף והשימור הן מטלות מקצועיות, 'פרטיות' המבוצעות על ידי צוות הספרייה בעוד ששיתוף הידע הוא פעילות ציבורית, הפתוחה לקהל הרחב ולאנשי אקדמיה באמצעות אולמות הקריאה והמרכז החינוכי. התכנון מייצר הפרדות ברורות, פשוטות ויעילות של תנועה אנכית כאשר קודקוד אחד משרת את הצרכים והחללים הציבוריים והקודקוד השני את שטחי התפעול והשטחים השמורים. שימוש באור טבעי מבוקר המגיע דרך מעטפת מחוררת המותאמת לזרימת קרני השמש לתוך הבניין: אור ישיר מאיר את משטחי העבודה מבלי לפגוע במדפי הספרים, ומחבר בין הקורא לבין העולם החיצוני.