מכללת בית ברל

Beit-Berel_MAIN

מיקום: בית ברל

היקף: 1500 מ"ר

סטטוס: הצעה

שימושים: פקולטה למדעים ואומנות

שירותים: אדריכלות

תיאור הפרויקט

המבנה המתוכנן מיועד לשמש כמבנה של הפקולטה למדעים בו ישוכנו מעבדות מדעיות יבשות ורטובות (כימיה, ביולוגיה, סביבה, פיזיקה, אלקטרוניקה ורובוטיקה); וכן ישמש המבנה לצרכי הפקולטה לאמנות ויכיל מעבדות מדיה, צילום, וידאו וקולנוע.

המבנה החדש למדעים ואמנות, בשילוב עם מבנה ג'נרי עתידי, אמור לשמש כלב המתחם החדש בקמפוס של מכללת בית ברל.

 

לשם כך יצרנו קישוריות למתחם הפקולטה לאמנות והמבנים העתידיים בהתאם לעקרונות תכנית האב של הקמפוס, תוך מענה למספר בעיות במערך התנועה הקיים: ריבוי צירי תנועה מוטורית חוצים את המתחם, התנגשויות בין צירי תנועה מוטורית לצירי הולכי רגל, פיזור מגרשי חניות בכל המתחם ומערך תנועת הולכי רגל מבלבל.

 

אמנם הפרויקט מבוסס על מיקס מעניין בין שני תחומים שונים לכאורה של המדעים המדויקים  ומדעי הרוח, אך לשניהם יש  לא מעט משותף בבסיס, כמו המחקר והיצירתיות. כך למעשה, ההצעה שלנו למבנה המתוכנן מורכבת משני חלקים או מבנים, תוך הפרדה מתוחכמת בין שתי הפקולטות, ויחד עם זאת מצליחה לשלב שטחים משותפים אשר תוך תכנון רב תכליתי ללא מסדרונות, מאפשר קיום פעילויות שונות כמו חללי תצוגה משותפים, work  café והתכנסויות נקודתיות.

 

מתוך ההפרדה שיצרנו ע"י חלוקה וסיבוב המסות, ניתן לראות את קומת הקרקע בעלת קווים ישרים  ומדויקים, אשר מכילה את הפונקציות של הפקולטה למדעים, ואילו שתי הקומות מעל בעלות צורה מעוגלת, המאכלסות את הפקולטה לאמנות. כניסת מדרגות אדומות נפרדת מובילה מקומת הקרקע אל חלק זה של המבנה, המכיל חללי תצוגה בעלי תקרה גבוהה וכיתות לימוד באווירת יצירה של מכולות צבעונית. קומות אלו כמו מרחפות מעל ומשקיפות דרך קיר המסך על הפטיו הירוק, המעניק תחושה מזמינה למפגשים ואתנחתא בין ההרצאות והלימודים.

 

עקרונות של הבניה הירוקה באו לידי ביטוי בהפניית החזית הראשית לכיוון הצפון וניצול תאורה טבעית יחד עם שימוש בתאים פוטו-ולטאים על גג המבנה ליצירת אנרגיה ברת קיימא.

 

נושא חשוב נוסף שנלקח בחשבון הוא שימור העצים – העמדת המבנים על-פי מיקום העצים בשטח אשר יידרש לשמור עליהם במהלך הבניה תוך חיזוק ייחודיותו של קמפוס בית ברל כמתחם עם ערכי נוף יוצאי דופן.

מכללת בית ברל

Beit-Berel_MAIN

מיקום: בית ברל

היקף: 1500 מ"ר

סטטוס: הצעה

שימושים: פקולטה למדעים ואומנות

שירותים: אדריכלות

תיאור הפרויקט


המבנה המתוכנן מיועד לשמש כמבנה של הפקולטה למדעים בו ישוכנו מעבדות מדעיות יבשות ורטובות (כימיה, ביולוגיה, סביבה, פיזיקה, אלקטרוניקה ורובוטיקה); וכן ישמש המבנה לצרכי הפקולטה לאמנות ויכיל מעבדות מדיה, צילום, וידאו וקולנוע.

המבנה החדש למדעים ואמנות, בשילוב עם מבנה ג'נרי עתידי, אמור לשמש כלב המתחם החדש בקמפוס של מכללת בית ברל.

 

לשם כך יצרנו קישוריות למתחם הפקולטה לאמנות והמבנים העתידיים בהתאם לעקרונות תכנית האב של הקמפוס, תוך מענה למספר בעיות במערך התנועה הקיים: ריבוי צירי תנועה מוטורית חוצים את המתחם, התנגשויות בין צירי תנועה מוטורית לצירי הולכי רגל, פיזור מגרשי חניות בכל המתחם ומערך תנועת הולכי רגל מבלבל.

 

אמנם הפרויקט מבוסס על מיקס מעניין בין שני תחומים שונים לכאורה של המדעים המדויקים  ומדעי הרוח, אך לשניהם יש  לא מעט משותף בבסיס, כמו המחקר והיצירתיות. כך למעשה, ההצעה שלנו למבנה המתוכנן מורכבת משני חלקים או מבנים, תוך הפרדה מתוחכמת בין שתי הפקולטות, ויחד עם זאת מצליחה לשלב שטחים משותפים אשר תוך תכנון רב תכליתי ללא מסדרונות, מאפשר קיום פעילויות שונות כמו חללי תצוגה משותפים, work  café והתכנסויות נקודתיות.

 

מתוך ההפרדה שיצרנו ע"י חלוקה וסיבוב המסות, ניתן לראות את קומת הקרקע בעלת קווים ישרים  ומדויקים, אשר מכילה את הפונקציות של הפקולטה למדעים, ואילו שתי הקומות מעל בעלות צורה מעוגלת, המאכלסות את הפקולטה לאמנות. כניסת מדרגות אדומות נפרדת מובילה מקומת הקרקע אל חלק זה של המבנה, המכיל חללי תצוגה בעלי תקרה גבוהה וכיתות לימוד באווירת יצירה של מכולות צבעונית. קומות אלו כמו מרחפות מעל ומשקיפות דרך קיר המסך על הפטיו הירוק, המעניק תחושה מזמינה למפגשים ואתנחתא בין ההרצאות והלימודים.

 

עקרונות של הבניה הירוקה באו לידי ביטוי בהפניית החזית הראשית לכיוון הצפון וניצול תאורה טבעית יחד עם שימוש בתאים פוטו-ולטאים על גג המבנה ליצירת אנרגיה ברת קיימא.

 

נושא חשוב נוסף שנלקח בחשבון הוא שימור העצים – העמדת המבנים על-פי מיקום העצים בשטח אשר יידרש לשמור עליהם במהלך הבניה תוך חיזוק ייחודיותו של קמפוס בית ברל כמתחם עם ערכי נוף יוצאי דופן.