תכנית מרקמית משולבת

Mixed Use

מיקום: מרכז הארץ

היקף: 40,000 מ"ר

סטטוס: הצעה

שירותים: אדריכלות

חלופת הבייגלה
חלופת הבייגלה
חלופת האצבעות
חלופת האצבעות
חלופת ה"ח"
חלופת ה"ח"
Mixed Use

תיאור הפרויקט

המגרש ממוקם במרכז הארץ בתחומו של אזור תעשייה קיים העובר שינויים בשנים האחרונות. הצעתנו מבוססת על גישה אורבנית חדשה/ישנה המחוללת שינוי עירוני חיובי ע"י החדרה ושילוב שימושי מסחר, ממשרדים ומגורים כחלק מהמרקם הקיים. נקודת המוצא התכנונית הייתה להפוך מבנה קיים בשטח כולל של 19,500 מ"ר, בגובה 3 קומות ובשטח 6,500 מ"ר לקומה ולהציע מספר חלופות שונות של מימוש הכוללות מגורים, מסחר ומשרדים בשטח מוצע של 40,000 מ"ר שמתוכם כ 100 דירות.

נבדקו מספר חלופות המשלבות בניה מרקמית, מגדל מגורים ומשרדים הנבנים מעל המבנה הקיים. הכוונה הייתה להפוך את רוב המבנה הקיים למבנה חנייה אשר לאורך הרחובות בקומת הקרקע, ואילו קומה אחת מעליה תוסב למסחר. גג המבנה הקיים יישמר כגג ירוק וחצר עילית גדולה עבור המגורים והמשרדים.

 

חלופת הביגלה

חלופה זו צמחה מהצורך להחדיר אור יום למרכז קומה מאוד עמוקה, כ 85 מ' / 85 מ', ויצירת חלל ציבורי, ירוק ופתוח במרכז תוך שמירה על עומק קומה ראוי, שיאפשר חזית פנימית נוספת. קומות המשרדים מוקמו ב- 3 קומות התחתונות כהמשך ויזואלי של המבנה הקיים ומעל תוכנן מגדל מגורים אליפטי חופשי, בן 23 קומות, הצופה לים ולסביבה.

 

חלופת האצבעות

סוגיית אור היום נפתרה כאן בצורה שונה ע"י חלוקה לשלושה מבנים נפרדים עם חצרות ארוכות ביניהם. גם בחלופה זו המגורים צומחים כלפי מעלה על פני 15 קומות, עם נסיגה מדורגת, היוצרת מערך מרפסות גג וגן הפונות לנוף.

 

חלופת ה"ח"

כאן התהפכו השימושים כך ש 4 קומות של מבנה המגורים מוקמו מעל המבנה הקיים, בבנייה מרכזית רצופה סביב גג ירוק משותף לכולם, ואילו המשרדים נבנו בצורת מבנה מלבני צר וארוך, הכולל 11 קומות. 


חלופת 8 קומות

חלופה נוספת שהוצעה כוללת מבנה בעל 8 קומות, המשלב משרדים ומסחר, הממוקמים סביב חצר פנימית, ללא מגורים.

תכנית מרקמית משולבת

Mixed Use

מיקום: מרכז הארץ

היקף: 40,000 מ"ר

סטטוס: הצעה

שירותים: אדריכלות

חלופת הבייגלה
חלופת הבייגלה

חלופת האצבעות
חלופת האצבעות

חלופת ה"ח"
חלופת ה"ח"

Mixed Use

תיאור הפרויקט


המגרש ממוקם במרכז הארץ בתחומו של אזור תעשייה קיים העובר שינויים בשנים האחרונות. הצעתנו מבוססת על גישה אורבנית חדשה/ישנה המחוללת שינוי עירוני חיובי ע"י החדרה ושילוב שימושי מסחר, ממשרדים ומגורים כחלק מהמרקם הקיים. נקודת המוצא התכנונית הייתה להפוך מבנה קיים בשטח כולל של 19,500 מ"ר, בגובה 3 קומות ובשטח 6,500 מ"ר לקומה ולהציע מספר חלופות שונות של מימוש הכוללות מגורים, מסחר ומשרדים בשטח מוצע של 40,000 מ"ר שמתוכם כ 100 דירות.

נבדקו מספר חלופות המשלבות בניה מרקמית, מגדל מגורים ומשרדים הנבנים מעל המבנה הקיים. הכוונה הייתה להפוך את רוב המבנה הקיים למבנה חנייה אשר לאורך הרחובות בקומת הקרקע, ואילו קומה אחת מעליה תוסב למסחר. גג המבנה הקיים יישמר כגג ירוק וחצר עילית גדולה עבור המגורים והמשרדים.

 

חלופת הביגלה

חלופה זו צמחה מהצורך להחדיר אור יום למרכז קומה מאוד עמוקה, כ 85 מ' / 85 מ', ויצירת חלל ציבורי, ירוק ופתוח במרכז תוך שמירה על עומק קומה ראוי, שיאפשר חזית פנימית נוספת. קומות המשרדים מוקמו ב- 3 קומות התחתונות כהמשך ויזואלי של המבנה הקיים ומעל תוכנן מגדל מגורים אליפטי חופשי, בן 23 קומות, הצופה לים ולסביבה.

 

חלופת האצבעות

סוגיית אור היום נפתרה כאן בצורה שונה ע"י חלוקה לשלושה מבנים נפרדים עם חצרות ארוכות ביניהם. גם בחלופה זו המגורים צומחים כלפי מעלה על פני 15 קומות, עם נסיגה מדורגת, היוצרת מערך מרפסות גג וגן הפונות לנוף.

 

חלופת ה"ח"

כאן התהפכו השימושים כך ש 4 קומות של מבנה המגורים מוקמו מעל המבנה הקיים, בבנייה מרכזית רצופה סביב גג ירוק משותף לכולם, ואילו המשרדים נבנו בצורת מבנה מלבני צר וארוך, הכולל 11 קומות. 


חלופת 8 קומות

חלופה נוספת שהוצעה כוללת מבנה בעל 8 קומות, המשלב משרדים ומסחר, הממוקמים סביב חצר פנימית, ללא מגורים.