Deutsche Telekom

100%_1
Deutsche Telekom

מיקום: באר שבע

היקף: 1,000 מ"ר

סטטוס: הושלם 2013

שירותים: עיצוב פנים

Deutsche Telekom

תיאור הפרויקט

חשיבה על שילוב הצרכים השונים של מרכז הפיתוח של דויטשה טלקום שהוא גם מכון מחקר של אוניברסיטת בן גוריון יצרה מרכז צעיר, חי וססגוני בלי להתפשר על סטנדרטים בין-לאומיים

מרכז הפיתוח של דויטשה טלקום ואוניברסיטת באר שבע ממוקם על קו תפר בין עולמות תוכן שונים. מצד אחד, הפרויקט הוא מרכז מחקר אוניברסיטאי, המנוהל על ידי פרופסור, ועובדיו הם מאסטרנטים במדעי המחשב. מהצד שני, החלל הוא מרכז פיתוח של ענקית טכנולוגיה גרמנית, בעלת סניפים ושלוחות בכל העולם. לעולם האקדמי חוקים משלו ואילו לעולם ההיי-טק בכלל (ושל תאגיד ענק בפרט) חוקים אחרים לגמרי, לכן עבדנו בזהירות בכדי לגשר בין הפערים, הן ברמת התכנון והן ברמת העיצוב.

 

מהאספקט התכנוני, החלל מחולק למעבדות פיתוח המבוססות על המודל של הפקולטה למדעי המחשב אך כולל פונקציות שאינן אקדמיות באופיין: חדרי ישיבות, חדר כושר, פינות הסבה ועוד. בהיבט העיצוב בחרנו את הצד של המגזר העסקי: פסי זכוכית המזכירים ברקוד "מתפרע" בצבעי המותג של דויטשה טלקום מעטרים את קירות המרכז. הרצפה שחורה, קשה, מבריקה ומשמשת רפלקטור לאור הטבעי הבוקע מהחלונות הגדולים. המדבר חודר לתוך החלל כמעט מכל מקום ויוצר קונטרסט מדליק עם הקווים הנוקשים של העיצוב.

התוצאה הסופית היא ביטוי צבעוני של התפר בין העולמות: מרכז אקדמי צעיר הבנוי בסטנדרטים אירופאיים ומשרת היטב את בעליו השונים.

Deutsche Telekom

100%_1
Deutsche Telekom

מיקום: באר שבע

היקף: 1,000 מ"ר

סטטוס: הושלם 2013

שירותים: עיצוב פנים

Deutsche Telekom

תיאור הפרויקט


חשיבה על שילוב הצרכים השונים של מרכז הפיתוח של דויטשה טלקום שהוא גם מכון מחקר של אוניברסיטת בן גוריון יצרה מרכז צעיר, חי וססגוני בלי להתפשר על סטנדרטים בין-לאומיים

מרכז הפיתוח של דויטשה טלקום ואוניברסיטת באר שבע ממוקם על קו תפר בין עולמות תוכן שונים. מצד אחד, הפרויקט הוא מרכז מחקר אוניברסיטאי, המנוהל על ידי פרופסור, ועובדיו הם מאסטרנטים במדעי המחשב. מהצד שני, החלל הוא מרכז פיתוח של ענקית טכנולוגיה גרמנית, בעלת סניפים ושלוחות בכל העולם. לעולם האקדמי חוקים משלו ואילו לעולם ההיי-טק בכלל (ושל תאגיד ענק בפרט) חוקים אחרים לגמרי, לכן עבדנו בזהירות בכדי לגשר בין הפערים, הן ברמת התכנון והן ברמת העיצוב.

 

מהאספקט התכנוני, החלל מחולק למעבדות פיתוח המבוססות על המודל של הפקולטה למדעי המחשב אך כולל פונקציות שאינן אקדמיות באופיין: חדרי ישיבות, חדר כושר, פינות הסבה ועוד. בהיבט העיצוב בחרנו את הצד של המגזר העסקי: פסי זכוכית המזכירים ברקוד "מתפרע" בצבעי המותג של דויטשה טלקום מעטרים את קירות המרכז. הרצפה שחורה, קשה, מבריקה ומשמשת רפלקטור לאור הטבעי הבוקע מהחלונות הגדולים. המדבר חודר לתוך החלל כמעט מכל מקום ויוצר קונטרסט מדליק עם הקווים הנוקשים של העיצוב.

התוצאה הסופית היא ביטוי צבעוני של התפר בין העולמות: מרכז אקדמי צעיר הבנוי בסטנדרטים אירופאיים ומשרת היטב את בעליו השונים.