מלון דורות בנגב

Dorot Hotel
Dorot Hotel

מיקום: באר שבע

היקף: 4,500 מ"ר

סטטוס: הצעה

שימושים: מלון, מסחר, אולם כנסים

שירותים: אדריכלות

v

תיאור הפרויקט

מידע נוסף יעודכן בקרוב…

מידע נוסף יעודכן בקרוב…

מלון דורות בנגב

Dorot Hotel
Dorot Hotel

מיקום: באר שבע

היקף: 4,500 מ"ר

סטטוס: הצעה

שימושים: מלון, מסחר, אולם כנסים

שירותים: אדריכלות

v

תיאור הפרויקט


מידע נוסף יעודכן בקרוב…

מידע נוסף יעודכן בקרוב…