FlyBox

FLYBOX
FLYBOX

מיקום: ראשון לציון

היקף: 1,300 מ"ר

סטטוס: הושלם 2016

שימושים: מתקן המדמה צניחה חופשית, קפיטריה, כיתות הדרכה

שירותים: אדריכלות, עיצוב פנים

FLYBOX

תיאור הפרויקט

פרויקט מיוחד במינו, בו המבנה נוצר סביב מכשור הסימולטור המשרת את חווית הריחוף

מנהרת הרוח מאפשרת לקהל הרחב לחוות ריחוף הדומה לצניחה חופשית בחלל סגור ובטוח. הסימולטור שמייצר את חווית הריחוף, הוא מכונה בעלת שני מנועי טורבינות עוצמתיים שמייצרים יחדיו דחף אויר במהירויות שמגיעות עד ל-300 קמ"ש. המנועים מורכבים על גשר בגובה 20 מטרים ודוחפים את האוויר דרך שני צריחי בטון חלולים, אל מנהרה בעומק 7 מטרים מתחת לרצפת המתקן. האוויר הדחוס נדחס עוד יותר כאשר הוא עובר בקונוס שמצר את תנועת האוויר ובכך מגביר את מהירותו לתוך צילינדר מזכוכית שמהווה את תא הרחיפה.

 

מדובר בפרויקט מיוחד במינו, בו המבנה נוצר סביב מכשור הסימולטור המשרת את חווית הריחוף. זו אדריכלות עם חוקים אחרים, פיזיקליים, חוקים של בטיחות ודופק מואץ. זו הפעם הראשונה שאורבך הלוי מתכננים ומעצבים בניין שכל כולו מכונה. מכונה אדירה, מדויקת ומהירה. סביב מכונה זו עיצבנו את המבנה שכולל חללי התכנסות, בית קפה, אזור הדרכה ומשרדים. העיצוב כולו משרת את החוויה והמראה מעביר מסר של קלילות, ריחוף, רוח ותעופה. השימוש בפח מחורר אפשר להעביר את תחושת זרימת הרוח על ידי תאורה גם ביום וגם בלילה, והארכיטקטורה יוצאת הדופן של החלל מאפשרת לקהל צופים לצפות בחוויה המרגשת.

Video

FlyBox

FLYBOX
FLYBOX

מיקום: ראשון לציון

היקף: 1,300 מ"ר

סטטוס: הושלם 2016

שימושים: מתקן המדמה צניחה חופשית, קפיטריה, כיתות הדרכה

שירותים: אדריכלות, עיצוב פנים

FLYBOX

תיאור הפרויקט


פרויקט מיוחד במינו, בו המבנה נוצר סביב מכשור הסימולטור המשרת את חווית הריחוף

מנהרת הרוח מאפשרת לקהל הרחב לחוות ריחוף הדומה לצניחה חופשית בחלל סגור ובטוח. הסימולטור שמייצר את חווית הריחוף, הוא מכונה בעלת שני מנועי טורבינות עוצמתיים שמייצרים יחדיו דחף אויר במהירויות שמגיעות עד ל-300 קמ"ש. המנועים מורכבים על גשר בגובה 20 מטרים ודוחפים את האוויר דרך שני צריחי בטון חלולים, אל מנהרה בעומק 7 מטרים מתחת לרצפת המתקן. האוויר הדחוס נדחס עוד יותר כאשר הוא עובר בקונוס שמצר את תנועת האוויר ובכך מגביר את מהירותו לתוך צילינדר מזכוכית שמהווה את תא הרחיפה.

 

מדובר בפרויקט מיוחד במינו, בו המבנה נוצר סביב מכשור הסימולטור המשרת את חווית הריחוף. זו אדריכלות עם חוקים אחרים, פיזיקליים, חוקים של בטיחות ודופק מואץ. זו הפעם הראשונה שאורבך הלוי מתכננים ומעצבים בניין שכל כולו מכונה. מכונה אדירה, מדויקת ומהירה. סביב מכונה זו עיצבנו את המבנה שכולל חללי התכנסות, בית קפה, אזור הדרכה ומשרדים. העיצוב כולו משרת את החוויה והמראה מעביר מסר של קלילות, ריחוף, רוח ותעופה. השימוש בפח מחורר אפשר להעביר את תחושת זרימת הרוח על ידי תאורה גם ביום וגם בלילה, והארכיטקטורה יוצאת הדופן של החלל מאפשרת לקהל צופים לצפות בחוויה המרגשת.

Video