השוק הסיטוני של ישראל

Main

מיקום: קריית אונו

היקף: 75,000 מ"ר

סטטוס: בתכנון

שירותים: אדריכלות, בינוי ערים - תב"ע, תכנון אסטרטגי

תיאור הפרויקט

מתחם מסחרי בעל חשיבות לאומית, שמתוכנן באזור המפגש בין עורקי התחבורה הראשיים במדינה.

מתחם השוק הסיטוני לישראל מתוכנן בסמוך לצומת מסובים על סמך החלטת ממשלת ישראל. המתחם הוא חלק מריאה ירוקה נרחבת הכוללת בין היתר את מתחם המיחזור של אתר חירייה, תוך חיבור רציף לשטחים העתידיים של אור יהודה. השוק הוא העוגן המסחרי המחבר בין סיטונאים, מגדלים וקמעונאים והוא בעל חשיבות לאומית המתוכנן לפי סטנדרטים בינלאומיים מחמירים. מיקומו הייחודי, בין שדה התעופה למטרופולין הראשי, על צומת בה עוברים שניים מצירי התנועה הראשיים של מדינת ישראל (כבישים 1 ו- 4 ) וחשיבותו הלאומית-מסחרית יהפכו את המתחם על פועלו לחלון ראווה לתוצרת הגידול הישראלית.

השוק הסיטוני של ישראל

Main

מיקום: קריית אונו

היקף: 75,000 מ"ר

סטטוס: בתכנון

שירותים: אדריכלות, בינוי ערים – תב"ע, תכנון אסטרטגי

תיאור הפרויקט


מתחם מסחרי בעל חשיבות לאומית, שמתוכנן באזור המפגש בין עורקי התחבורה הראשיים במדינה.

מתחם השוק הסיטוני לישראל מתוכנן בסמוך לצומת מסובים על סמך החלטת ממשלת ישראל. המתחם הוא חלק מריאה ירוקה נרחבת הכוללת בין היתר את מתחם המיחזור של אתר חירייה, תוך חיבור רציף לשטחים העתידיים של אור יהודה. השוק הוא העוגן המסחרי המחבר בין סיטונאים, מגדלים וקמעונאים והוא בעל חשיבות לאומית המתוכנן לפי סטנדרטים בינלאומיים מחמירים. מיקומו הייחודי, בין שדה התעופה למטרופולין הראשי, על צומת בה עוברים שניים מצירי התנועה הראשיים של מדינת ישראל (כבישים 1 ו- 4 ) וחשיבותו הלאומית-מסחרית יהפכו את המתחם על פועלו לחלון ראווה לתוצרת הגידול הישראלית.