Noble Energy

100%_1
Noble Energy

מיקום: הרצליה פיתוח

היקף: 3,400 מ"ר

סטטוס: הושלם 2011

שירותים: עיצוב פנים

Noble Energy

תיאור הפרויקט

חברה ותיקה בתחום האנרגיה הטבעית, שהתבססה בישראל עקב הגילוי של גז טבעי לאורך חופי מדינת ישראל. בעקבות הגילוי התרחבה החברה ושכרה 3 קומות בבניין אקרשטיין בהרצליה פיתוח. נדרשנו לתכנן משרדים בסטנדרטים אמריקאים, קפדניים, ולמצוא את התפר בין קווים מודרניים לקווים המסורתיים יותר של האמריקאים.

פרויקט זה נעשה בשיתוף עם משרד אודי כסיף וחן אדריכלים.

Noble Energy

100%_1
Noble Energy

מיקום: הרצליה פיתוח

היקף: 3,400 מ"ר

סטטוס: הושלם 2011

שירותים: עיצוב פנים

Noble Energy

תיאור הפרויקט


חברה ותיקה בתחום האנרגיה הטבעית, שהתבססה בישראל עקב הגילוי של גז טבעי לאורך חופי מדינת ישראל. בעקבות הגילוי התרחבה החברה ושכרה 3 קומות בבניין אקרשטיין בהרצליה פיתוח. נדרשנו לתכנן משרדים בסטנדרטים אמריקאים, קפדניים, ולמצוא את התפר בין קווים מודרניים לקווים המסורתיים יותר של האמריקאים.

פרויקט זה נעשה בשיתוף עם משרד אודי כסיף וחן אדריכלים.