RRmedia

RRSAT
RRSAT

מיקום: קריית שדה התעופה

היקף: 1,400 מ"ר

סטטוס: הושלם 2011

פרסים: זוכה פרס אות העיצוב 2012

שירותים: עיצוב פנים

RRSAT

תיאור הפרויקט

פסי תאורה המשכיים, קווים מעוגלים ופלטת צבעים בהירה מסמלים את העתיד והקידמה בחלל המשרדים של חברת RRMEDIA

פרויקט תכנון ועיצוב פנים של חלל הכולל של שלוש קומות משרדים, לחברת הלוויינים RRmedia. הקו העיצובי שאב השראה מזרם הפוטוריזם המייצג את התפתחות הטכנולוגיה והתחדשותה. בחרנו במוטיבים כמו פסי תאורה המשכיים, קווים מעוגלים ופלטת צבעים בהירה הלקוחים מעולם החלל, המסמל את העתיד והקידמה.

 

התכנון מודרני, מינימליסטי, מדוייק ובעל קווים נקיים. היעדר הצבע תורם לתחושת המרחב והאווריריות ובמקביל החלל עשיר בתנועה ובזרימה.

RRmedia

RRSAT
RRSAT

מיקום: קריית שדה התעופה

היקף: 1,400 מ"ר

סטטוס: הושלם 2011

פרסים: זוכה פרס אות העיצוב 2012

שירותים: עיצוב פנים

RRSAT

תיאור הפרויקט


פסי תאורה המשכיים, קווים מעוגלים ופלטת צבעים בהירה מסמלים את העתיד והקידמה בחלל המשרדים של חברת RRMEDIA

פרויקט תכנון ועיצוב פנים של חלל הכולל של שלוש קומות משרדים, לחברת הלוויינים RRmedia. הקו העיצובי שאב השראה מזרם הפוטוריזם המייצג את התפתחות הטכנולוגיה והתחדשותה. בחרנו במוטיבים כמו פסי תאורה המשכיים, קווים מעוגלים ופלטת צבעים בהירה הלקוחים מעולם החלל, המסמל את העתיד והקידמה.

 

התכנון מודרני, מינימליסטי, מדוייק ובעל קווים נקיים. היעדר הצבע תורם לתחושת המרחב והאווריריות ובמקביל החלל עשיר בתנועה ובזרימה.