SABRE

SABRE
SABRE

מיקום: רמת גן

היקף: 1,050 מ"ר

סטטוס: הושלם 2016

שירותים: מיתוג+גרפיקה, עיצוב פנים

SABRE

תיאור הפרויקט

משרדי חברת סייבר תוכננו בשיטת "ONE-STOP-SHOP". הפרויקט הוא דוגמא למרחב פיזי-מושגי מלא, שמתרחב מעבר להגדרה האדריכלית הקונבנציונלית וכולל: עיצוב פנים, עיצוב רהיטים ומיתוג, כולם יחד יוצרים סביבה אחידה, שמשקפת את האופי של המשרד ועובדיו.

חברת סייבר היא חברת היי-טק מתקדמת בענף התיירות. מטרתנו הייתה ליצור סביבת עבודה חדשה שמתאימה לערכיה של החברה.

 

ביחד עם הלקוח, בחרנו לשנות את תפיסת חלל העבודה מחללי עבודה סגורים לחללי עבודה פתוחים. תפיסת עבודה זו מאפשרת עידוד עבודת צוות, גמישות תכנונית, מיקסום שטח העבודה יחד עם הקפדה על מתן פרטיות ואינדיבידואליות לכל עובד. החללים הסגורים הם רק חדרי הישיבות הקטנים, שקיבלו צורה גיאומטרית מתקפלת וממוקמים באמצע השטח הפתוח. ריהוט ייחודי עוצב כדי להגדיר אזורים בתוך שטח חלל העבודה הפתוח, תוך שמירה על ההמשכיות החשובה של חלל אחד גדול.

שימוש בחומרים אקלקטיים, טבעיים כמו פח ועץ יחד עם שימוש בצורות גיאומטריות שבאות לידי ביטוי גם בעיצוב האלמנטים המבננים וגם ובאלמנטים הגרפים, יוצרים תחושה ביתית מצד אחד וטכנולוגית מהצד השני.

 

נוסף על עיצוב הרהיטים ועיצוב הפנים, כל האלמנטים הגרפיים עוצבו גם כן על ידי אורבך-הלוי. האלמנט הגרפי העיקרי הוא פוסטר באורך 30 מטרים המקיף את שטח העבודה, שעוצב ברוח הצבעוני, העליז והבין-לאומי של חברת סייבר.

SABRE

SABRE
SABRE

מיקום: רמת גן

היקף: 1,050 מ"ר

סטטוס: הושלם 2016

שירותים: מיתוג+גרפיקה, עיצוב פנים

SABRE

תיאור הפרויקט


משרדי חברת סייבר תוכננו בשיטת "ONE-STOP-SHOP". הפרויקט הוא דוגמא למרחב פיזי-מושגי מלא, שמתרחב מעבר להגדרה האדריכלית הקונבנציונלית וכולל: עיצוב פנים, עיצוב רהיטים ומיתוג, כולם יחד יוצרים סביבה אחידה, שמשקפת את האופי של המשרד ועובדיו.

חברת סייבר היא חברת היי-טק מתקדמת בענף התיירות. מטרתנו הייתה ליצור סביבת עבודה חדשה שמתאימה לערכיה של החברה.

 

ביחד עם הלקוח, בחרנו לשנות את תפיסת חלל העבודה מחללי עבודה סגורים לחללי עבודה פתוחים. תפיסת עבודה זו מאפשרת עידוד עבודת צוות, גמישות תכנונית, מיקסום שטח העבודה יחד עם הקפדה על מתן פרטיות ואינדיבידואליות לכל עובד. החללים הסגורים הם רק חדרי הישיבות הקטנים, שקיבלו צורה גיאומטרית מתקפלת וממוקמים באמצע השטח הפתוח. ריהוט ייחודי עוצב כדי להגדיר אזורים בתוך שטח חלל העבודה הפתוח, תוך שמירה על ההמשכיות החשובה של חלל אחד גדול.

שימוש בחומרים אקלקטיים, טבעיים כמו פח ועץ יחד עם שימוש בצורות גיאומטריות שבאות לידי ביטוי גם בעיצוב האלמנטים המבננים וגם ובאלמנטים הגרפים, יוצרים תחושה ביתית מצד אחד וטכנולוגית מהצד השני.

 

נוסף על עיצוב הרהיטים ועיצוב הפנים, כל האלמנטים הגרפיים עוצבו גם כן על ידי אורבך-הלוי. האלמנט הגרפי העיקרי הוא פוסטר באורך 30 מטרים המקיף את שטח העבודה, שעוצב ברוח הצבעוני, העליז והבין-לאומי של חברת סייבר.