Silicon Valley Bank, מגדלי הארבעה

SVB Tel Aviv
SVB Tel Aviv

מיקום: תל אביב

היקף: 800 מ"ר

סטטוס: הושלם 2020

שירותים: עיצוב פנים

תיאור הפרויקט

סיבה ומסובב או ביצת הצמר ותרנגולת הזכוכית. מה קדם למה? חבר שהוא לקוח, או לקוח שהוא חבר? צבע או מונוכרום? הדום קילים או קיר זכוכית? הקבלן או הצלם? הקוים המחברים את נקודות ההתחלה, האמצע והסוף הסתבכו לפלונטר מדויק מאד במשרדי SVB בתל אביב.

ציר הזמן: לפני שנים לא רבות אורבך הלוי תכננה את משרדי SVB בהרצליה. פרויקט נעים ומואר שעסק בחקירת העל-זמני באמצעות ארגז כלים קומפקטי של חומרים, צבעים ותפישת חלל. בשתי מילים: אפור ואור.

לפני חודשים לא רבים קיבלנו טלפון מפתיע. התבקשנו לתכנן משרדים חדשים במגדלי הארבעה בתל אביב. לוח הזמנים היה הדוק והתקציב סגור.

 

מה שכלל לא היה ברור הוא מה לעשות. עד כמה שהפרויקט בהרצליה היה אהוב, copy paste הוא מונח מגונה באורבך הלוי.

 

הפתרון היה קבור בזיכרון. חודשים ספורים קודם לכך נפגשתי במילאנו עם הדום קילים (יעני פוף)  של נאני מרקינה. זה היה פוף שדיבר אלי, שילוב מושלם של גרפיקה וצמר. היו גם אנשים באירוע אבל אותם אני מתקשה לזכור.

זה היה פוף אחד, אבל הוא לא הספיק. דמיינתי קיר זכוכית צבעונית המדברת עם שישיית פופים על רצפת טראצו אפורה – וברקע תל אביב. התמונה הזו חוללה את עיצוב המשרד כולו.

Silicon Valley Bank, מגדלי הארבעה

SVB Tel Aviv
SVB Tel Aviv

מיקום: תל אביב

היקף: 800 מ"ר

סטטוס: הושלם 2020

שירותים: עיצוב פנים

תיאור הפרויקט


סיבה ומסובב או ביצת הצמר ותרנגולת הזכוכית. מה קדם למה? חבר שהוא לקוח, או לקוח שהוא חבר? צבע או מונוכרום? הדום קילים או קיר זכוכית? הקבלן או הצלם? הקוים המחברים את נקודות ההתחלה, האמצע והסוף הסתבכו לפלונטר מדויק מאד במשרדי SVB בתל אביב.

ציר הזמן: לפני שנים לא רבות אורבך הלוי תכננה את משרדי SVB בהרצליה. פרויקט נעים ומואר שעסק בחקירת העל-זמני באמצעות ארגז כלים קומפקטי של חומרים, צבעים ותפישת חלל. בשתי מילים: אפור ואור.

לפני חודשים לא רבים קיבלנו טלפון מפתיע. התבקשנו לתכנן משרדים חדשים במגדלי הארבעה בתל אביב. לוח הזמנים היה הדוק והתקציב סגור.

 

מה שכלל לא היה ברור הוא מה לעשות. עד כמה שהפרויקט בהרצליה היה אהוב, copy paste הוא מונח מגונה באורבך הלוי.

 

הפתרון היה קבור בזיכרון. חודשים ספורים קודם לכך נפגשתי במילאנו עם הדום קילים (יעני פוף)  של נאני מרקינה. זה היה פוף שדיבר אלי, שילוב מושלם של גרפיקה וצמר. היו גם אנשים באירוע אבל אותם אני מתקשה לזכור.

זה היה פוף אחד, אבל הוא לא הספיק. דמיינתי קיר זכוכית צבעונית המדברת עם שישיית פופים על רצפת טראצו אפורה – וברקע תל אביב. התמונה הזו חוללה את עיצוב המשרד כולו.