Wix

Wix
Wix

מיקום: נמל תל אביב

היקף: 1,300 מ"ר

סטטוס: הושלם 2011

שירותים: עיצוב פנים

Wix

תיאור הפרויקט

משרדי החברה עוצבו כקנבס לבן שיאפשר לעובדים לבטא את היצירתיות שלהם בסביבת העבודה. השקיפות המקסימלית והנופים הפנורמיים לכיוון נמל תל אביב חודרים לכל חללי המשרד.

Wix

Wix
Wix

מיקום: נמל תל אביב

היקף: 1,300 מ"ר

סטטוס: הושלם 2011

שירותים: עיצוב פנים

Wix

תיאור הפרויקט


משרדי החברה עוצבו כקנבס לבן שיאפשר לעובדים לבטא את היצירתיות שלהם בסביבת העבודה. השקיפות המקסימלית והנופים הפנורמיים לכיוון נמל תל אביב חודרים לכל חללי המשרד.