BIM

מתודולוגית עבודה מתקדמת

בעקבות תנופת הבניה בארץ ובעולם עלה צורך בשיטות בניה ותכנון מתקדמות. לפני כעשור נכנסה לשימוש מתודולוגית ה-(BIM (Building Information Modeling והחלה מהפכה בעולם התכנון.

 

אמנם תכנון בתלת ממד משולב בתהליכי התכנון במרבית משרדי התכנון בארץ ובחו"ל מזה שנים רבות, ולעתים בטעות מזהים את מתודולוגית ה-BIM עם שימוש בתלת ממד. שלמעשה BIM היא שיטת ניהול ידע התכנון, שעיקרה מתבסס על שיתוף פעולה בין כל גורמי התכנון ושניהול הידע מתבצע באמצעות מודלים תלת ממדיים פרמטריים, המייצגים את המבנה על כל חלקיו ותשתיותיו.

 

מודל ה-BIM מיוצר לאורך כל זמן התכנון ומאפשר לכלל היועצים ומומחי התוכן העוסקים בפרויקט לקבל ייצוג של שכבות מידע רלוונטיות בזמן אמת. בכך מסייעת מתודולוגית ה-BIM לתיאום בין כל מערכות המבנה. כשמיישמים את מודל ה-BIM אפשר להבחין בתוצאות מידיות בשני מישורים: שיפור איכות התכנון ושיפור ביצוע כלל התשתיות, וכפועל יוצא מכך הפחתת קונפליקטים ושינויים במהלך הבניה – קרי הפחתת תשלומים עבור חריגי בניה.

 

עם הזמן, שימוש במודל ה- BIM כמאפשר עבודה משותפת הפך להכרח והוא הופך לתו תקן במדינות רבות בתחום האדריכלות והבנייה.

 

בסין ובארה"ב שיטה זו מהווה סטנדרט תכנוני כאשר מרבית משרדי התכנון כבר מיישמים אותה להלכה. בארה"ב אף התקיימו מחקרים בנושא מקסום התכנון והשלכות העבודה ב-BIM על בסיס שנות ניסיונם. במחקר שנעשה בארה"ב התקבלו הממצאים הבאים:

 

chart

בנוסף על יתרונותיה הברורים באיכות התכנון, לעבודה בשיטת  BIM יתרונות נוספים המסייעים לכלכליות הפרויקט ולרווחיות הבניה והאחזקה באמצעות הפקת סכמות וחישובים מהמידע הקיים במידול.

 

לדוגמה, ניתן להפיק סימולציות תרמיות לבחינת עלויות אחזקה ותפעול, מודלים אקוסטיים להצפת בעיות עתידיות ודרישות שימוש בחומרים ייחודיים, סימולציית זרימות אויר (CFD) על מנת לבחון את הפרויקט המתוכנן ואת עלות צריכות החשמל, פיזור התאורה וההרגשה בחלל.

 

אומדני הבניה טרם יציאה לביצוע מאפשרים רמת דיוק גבוהה בשל היכולת להפיק דוחות כתבי כמויות מהמודל עצמו, אשר מייתרת את הבחינה הידנית שהיא פחות מדויקת מטבעה.

 

בשל היתרונות הרבים, גם באירופה שיטת ה-BIM חדרה לתחום התכנון. בריטניה מתעתדת לחייב תכנון של פרויקטים ציבוריים באמצעות BIM. מדינות נוספות מגבשות נוהלי עבודה אחידה.

 

מודל ה-BIM משמש את כל אנשי המקצוע לא רק בשלבי התכנון, אלא גם בכל שלבי הביצוע, וגם לאחריו, כאשר המודל ממשיך לשמש על ידי סטנדרט קידוד אלמנטי המבנה במודל לצורך אחזקה שוטפת של המבנה.

 

מודל ה-BIM הוא מודל נושם שמתעדכן אל מול הביצוע, ולכן בארץ הוא מאפשר את שיפור בקרת אישורי תהליכי בניה וכן הוצאת שרטוטים נדרשים לקבלת "טופס 4" ואישורי הפעלה נדרשים מהרשויות. ואכן, באיחור קל, מתודולוגית ה-BIM הגיעה גם לארצנו הקטנה. חברות קבלניות הבינו את יתרונותיה ואת החיסכון הכלכלי הגלום בה והן מפנות משאבים להטמעתה. גם משרד הביטחון קבע כי עד שנת 2019 כל הפרויקטים הממשלתיים יתוכננו באמצעות BIM.

 

אורבך הלוי הוא משרד מתכלל תכנון, מבין ונושם ביצוע, ובשל כך הבנו שהטמעת מתודולוגית ה-BIM תתרום ללקוחותינו ותאפשר לנו לספק שירות מקצועי ומוצר תכנוני איכותי. לכן, לפני כ-6 שנים היינו מחלוצי משרדי התכנון שהחלו במעבר לשימוש ב-BIM  וכעת אנו שואפים לבצע כל פרויקט בטכנולוגיית BIM.

 

תהליך הטמעת המתודולוגיה הוא תהליך מורכב שאורך שנים ומצריך משאבים כלכליים רבים, הכשרת מתכננים ושינוי תפיסתי בתהליך התכנון. השינוי הוא מהפכה בסדרי גודל משמעותיים, ואף גדולים יותר מהמעבר בין שירטוט ידני לשרטוט ממוחשב. מדובר בשינוי תפיסה יסודי שמשמעותו היא בנייה וירטואלית של פרויקט כמודל דיגיטלי כשלב מקדים לבניה בשטח.

 

כיום קיימות במשרדנו למעלה מ-20 עמדות רוויט ומתכננים שהוכשרו לכך, ואנו מתחילים כל פרויקט בבניית אסטרטגיית עבודת תכנון, שמטרתה מקסום השימוש ב-BIM ושימוש נכון במתודולוגיה עבור הפרויקט והלקוח. אסטרטגיה זו מאופיינת במסמך ראשי שמהווה בסיס לתהליך השיתופי בBIM-  לאורך כל חיי הפרויקט, וממשיך להתפתח עד סופו, וזאת בליווי מנהל BIM.

 

מסמך זה מסייע לנו להשתמש בכלים ייחודיים שמשפרים את הליך התכנון ואת התוצר שהלקוח מקבל. כך לדוגמה אנו משתמשים באפשרויות של שיתוף דוחות פרוגראמה כחלק ממידול ראשוני ועבודה ישירה בין דוחות למידול, עבודת תכנון עם כל יועצי הליבה על מודל אחוד (שיתופי) בחלל עבודה אחד וברשת משותפת, כל זאת על פי נחיצות הפרויקט, עבודה על יצירת מודולים חזרתיים על מנת לאפשר גמישות ביצועית, עבודה בלוחות זמנים קצרים בכל נושא התיאום וסופרפוזיציה והוצאת כל סימולציה נדרשת מבסיס הנתונים במודל המרכזי והאחוד של כלל המתכננים.

 

כך ניתן לראות במשרדנו פרויקטי תשתיות מורכבים אל מול פרויקטי בוטיק וכן מגה פרויקטים ממשלתיים כולם ממודלים בשיטת ה-BIM. במקביל, כחלק משאיפתנו ליישר קו עם תו התקן בעולם, מתאפשר לנו לתכנן פרויקטים  ייחודיים מרוביי מערכות ותשתיות בשיתוף פעולה עם מתכננים ומהנדסים בחו"ל.

 

פרויקט מוסך מרכזי ומרכז מסחרי דן חולון:

פרויקט מנהרת הרוח: עבודה מול חברת הנדסה I FLY  ארה"ב