• מוזיאון תל אביבתל אביב

    כשניגשנו לאתגר של תכנון הבניין החדש של מוזיאון תל אביב, רצינו לבטא בחזית הבניין את הקשר בין האמנות לסביבה כאלמנטים המייצגים יחסים מתמטיים


    רצינו לבטא מוזיקה ותנועה מול סטטיות, בבחירה של מקצב בקצב הואלס - שלושה מוטות מתכת, שלושה מלבני זכוכית וגליל הנפרם כזורם בתיאום מוזיקלי. היחסים המספריים שבחרנו חוזרים בסדרות של מספרים ראשוניים במספרי העמודים, החלונות והמבנים כמו גם צורות גיאומטריה בסיסיות בתכנית המגרש עיגול, משולש וריבוע.

    סטטוס: הצעה

    היקף: 10,000 מ"ר

    שירותים: אדריכלות