• מרה"ס מרכז, שלב אמחנה בן עמי

    גדוד תובלה, הכולל בניין מפקדה ופונקציות רווחה, מבני מחלקות, מגורי חיילים, סדנת טיפול, תחנת דלק וסככות תפעול.

    סטטוס: בביצוע

    היקף: 30,000 מ"ר

    שירותים: אדריכלות