• מבני לוגיסטיקה בבסיסי צה"לברחבי הארץ

  עיצוב מבנים מודולריים למגוון שימושים. בתכנון התחשבנו בנושאי קיימות, עמידות ובצרכי השימוש המגוונים


  במסגרת הפרויקט תוכננו עבור משרד הביטחון 10 טיפוסי מבנים וסככות ובתוכם 22 טיפוסי משנה המיועדים לשמש כסטנדרט של מערכת הביטחון. המבנים הם בעלי שימושים שונים ביניהם מחסנים לשימושים שונים במגוון גדלים, סככות אחסנת רכב, מרכזי טיפול ברכב, סככות התכנסות סגורות ופתוחות ותחנות אוטובוס.

  סטטוס: בתכנון

  היקף: כ-200,000 מ2

  שירותים: אדריכלות

 • הפרויקט כלל אפיון צרכים גנריים וקביעת טיפוסים סטנדרטיים, תכנון ראשוני לכלל הטיפוסים וכתיבת מפרטים למכרז בכלל מקצועות התכנון הרלבנטיים. תפיסת התכנון של הפרויקט שואפת למודולריות ולגמישות בתכנון הטיפוסים וטיפוסי המשנה. כל מבנה בסיסי תוכנן ב"קיט" הכולל רכיבים קבועים ורכיבים הניתנים לשינוי בהתאם לצרכים ספציפיים.  העיצוב האדריכלי של המבנים נובע מהצרכים הפונקציונאלים. העיצוב משקף את ייעוד המבנים, מייצר זהות ייחודית לטיפוסי המבנים השונים וקושר ביניהם. חומרי הבנייה והגמר נבחרו מתוך ראייה של חדשנות, קיימות, עמידות, אחזקה והיבטים אקלימיים. במסגרת הפרויקט צפויים לקום מבנים בשטח כולל של כ-200,000 מ"ר.