• ראש פינהראש פינה

    התכנון מציע סכימה אורבנית הכוללת אזורי מסחר, תעשייה ותיירות אשר תתרום להתפתחות העיר והאזור.

    סטטוס: בתכנון

    היקף: 300 דונם

    שירותים: בינוי ערים - תב"ע