• שיכון דןתל אביב

    ארבעת מגדלי המגורים מוקמו כאשר ביניהם חלל פתוח משותף המאפשר יצירת גן קהילתי מרכזי. המגדלים נהנים משטח ירוק זה ומגדירים אותו במקביל.

    סטטוס: הצעה

    היקף: 50,000 מ"ר

    שירותים: בינוי ערים - תב"ע