• NOBLE ENERGYהרצליה פיתוח

  חברה ותיקה בתחום האנרגיה הטבעית, שהתבססה בישראל עקב הגילוי של גז טבעי לאורך חופי מדינת ישראל. בעקבות הגילוי התרחבה החברה ושכרה 3 קומות בבניין אקרשטיין בהרצליה פיתוח. נדרשנו לתכנן משרדים בסטנדרטים אמריקאים, קפדניים, ולמצוא את התפר בין קווים מודרניים לקווים המסורתיים יותר של האמריקאים.


   

  פרויקט זה נעשה בשיתוף עם משרד אודי כסיף וחן אדריכלים.

  סטטוס: הושלם 2011

  היקף: 3400 מ"ר

  שירותים: עיצוב פנים