• Wixנמל תל אביב

    משרדי החברה עוצבו כקנבס לבן שיאפשר לעובדים לבטא את היצירתיות שלהם בסביבת העבודה. השקיפות המקסימלית והנופים הפנורמיים לכיוון נמל תל אביב חודרים לכל חללי המשרד.

    סטטוס: הושלם 2011

    היקף: 1300 מ"ר

    שירותים: עיצוב פנים